Pakiet mobilności – co to jest i jak wpłynie na branżę TSL?

books, student, study-1012088.jpg

Pakiet mobilności to reforma prawa transportowego w Unii Europejskiej, która ma na celu zapewnienie lepszych warunków pracy kierowców i uczciwej konkurencji w sektorze TSL. Dowiedz się, co się zmieni i jak przygotować się na nowe przepisy.

Czym jest pakiet mobilności?

Pakiet mobilności to zbiór trzech aktów prawnych, które mają na celu zreformować rynek transportu drogowego w Unii Europejskiej. Pakiet został przyjęty przez Parlament Europejski w lipcu 2020 roku i ma wejść w życie stopniowo od 2022 roku. Jego główne cele to:

 • poprawa warunków pracy i ochrony socjalnej kierowców,
 • zapewnienie uczciwej konkurencji i zwalczanie nielegalnych praktyk w sektorze TSL,
 • promowanie zrównoważonego rozwoju transportu i redukcja emisji CO2.

Pakiet mobilności składa się z trzech części:

 • Rozporządzenie dotyczące dostępu do rynku transportu drogowego, które wprowadza nowe zasady dotyczące kabotażu (wykonywania przewozów krajowych przez zagraniczne firmy transportowe), delegowania pracowników (oddelegowywania kierowców do pracy w innym państwie członkowskim) i wymogu powrotu pojazdów do kraju siedziby firmy co osiem tygodni.
 • Rozporządzenie dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców, które wprowadza nowe zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku (m.in. zakaz spędzania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu), obowiązkowego wyposażenia pojazdów w inteligentne tachografy (urządzenia rejestrujące czas pracy i prędkość pojazdu) oraz kontroli drogowych.
 • Dyrektywa dotycząca delegowania pracowników w transporcie drogowym, która określa warunki stosowania przepisów o delegowaniu pracowników do kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe lub kabotaż.

Jak pakiet mobilności wpłynie na branżę TSL?

Pakiet mobilności ma istotny wpływ na branżę TSL, zarówno na firmy transportowe, jak i na kierowców. Z jednej strony, pakiet ma poprawić jakość życia i bezpieczeństwo kierowców. Zapewniając im lepsze warunki pracy, płacy i odpoczynku. Z drugiej strony, pakiet ma ograniczyć nieuczciwą konkurencję i dumping socjalny w sektorze TSL, zapewniając jednolite zasady dla wszystkich podmiotów działających na rynku unijnym. Jednak pakiet może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami i kosztami dla branży TSL, takimi jak:

 • zmniejszenie elastyczności i efektywności transportu drogowego,
 • wzrost kosztów administracyjnych i operacyjnych dla firm transportowych,
 • konieczność dostosowania się do nowych wymogów technicznych i prawnych,
 • ryzyko kar i sankcji

Jak przygotować się na nowe przepisy?

Aby przygotować się na nowe przepisy wynikające z pakietu mobilności, firmy transportowe powin

 • zapoznać się ze szczegółami pakietu mobilności i sprawdzić, jak dotyczą one ich działalności i pracowników,
 • zaktualizować swoje dokumenty i procedury zgodnie z nowymi przepisami,
 • szkolić swoich kierowców i pracowników administracyjnych w zakresie nowych zasad i obowiązków,
 • zainwestować w nowe technologie i sprzęt, takie jak inteligentne tachografy czy pojazdy ekologiczne,
 • monitorować zmiany w prawie i dostosowywać się do nich na bieżąco.

Podsumowanie

Pakiet mobilności stwarza wyzwanie, lecz także szansę dla branży TSL. Jego wprowadzenie może poprawić jakość usług i zwiększyć konkurencyjność na rynku unijnym.

Śledź nas na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz LinkedIn!